Công bố thông tin

Công bố thông tin

Thông báo (Về việc thực hiện quyền mua cổ phiếu của Công ty CP thép Đình Vũ)
Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh kim khí xin thông báo về việc phân phối quyền mua cổ phiếu Công ty cổ phần thép Đình Vũ cho các cổ đông của công ty như sau:
» Xem chi tiết
Thông báo gửi các vị cổ đông
Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần thép Đình Vũ ngày 4/4/2008 và của Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh kim khí (KKC) ngày 25/04/2008.
» Xem chi tiết
Niêm yết cổ phiếu tại TTGDCK Hà Nội
Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh kim khí cũng đã nhất trí thông qua phương án niêm yết cổ phiếu tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội ngay trong năm 2007. Chủ trương này nhằm mục tiêu quảng bá uy tín và thương hiệu doanh nghiệp, thu hút các nguồn lực (vốn, công nghệ, nhân lực,…) phục vụ cho nhu cầu nâng cao quy mô và chất lượng sản xuất kinh doanh cũng như hoạt động đầu tư của Công ty; đồng thời chính thức đưa Công ty hoạt động theo mô hình Công ty đại chúng công khai, minh bạch và tăng tính thanh khoản cho cổ phiếu của Công ty.
» Xem chi tiết
Kế hoạch đầu tư, dự án đã được HĐQT, ĐHĐCĐ thông qua
Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2006 diễn ra vào ngày 7/4/2007 đã thống nhất thông qua Phương án sản xuất kinh doanh của Ptramesco trong năm 2007 với nội dung cụ thể như sau:
» Xem chi tiết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.