Công bố niêm yết cổ phiếu

Công bố niêm yết cổ phiếu

Căn cứ Quyết định số 280/QĐ-TTGDHN ngày 13/08/2008 của Giám đốc Trung tâm giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh kim khí (Ptramesco) công bố việc niêm yết tại Trung tâm giao dịch Chứng khoán Hà Nội (TTGDCK Hà Nội).
1. Tổ chức niêm yết:
o Tên tổ chức đăng ký giao dịch: Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh kim khí
o Tên tiếng Anh:     Produce and Trading Metal Joint Stock Company
o Tên viết tắt:    Ptramesco
o Địa chỉ trụ sở:    Số 6 Nguyễn Trãi, Ngô Quyền, Hải Phòng
 Điện thoại, fax:   (8431) 3826832 Fax: (8431)3836425
o Vốn điều lệ:     52.000.000.000 đồng (Năm mươi hai tỷ đồng)
o Giấy CNĐKKD:  Số 0203000033 đăng ký lần thứ 9 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng cấp ngày 18/09/2007;
o Các lĩnh vực kinh doanh:
– Sản xuất kinh doanh và xuất nhập khẩu vật tư, vật liệu hàng hoá, thiết bị phụ tùng và các   sản phẩm kim khí;
– Dịch vụ vận chuyển, bốc xếp, cho thuê văn phòng, kho bãi;
– Vận tải và đại lý vận tải hàng hoá thuỷ bộ;
– Dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hoá và phá dỡ tàu;
– Sản xuất và kinh doanh khí công nghiệp
2. Cổ phiếu đăng ký giao dịch:
o Tên Cổ phiếu:   Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh kim khí
o Loại cổ phiếu:   Cổ phiếu phổ thông
o Mã chứng khoán: KKC
o Mệnh giá cổ phiếu:  10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng)
o Số lượng CP niêm yết:  5.200.000 cổ phiếu (Năm triệu hai trăm nghìn cổ phiếu)
o Giá trị cổ phiếu niêm yết: 52.000.000.000 đồng (Năm mươi hai tỷ đồng)
3. Ngày dự kiến giao dịch đầu tiên:  ngày 21/08/2008 (thứ năm)
4. Địa điểm cung cấp Bản Cáo bạch:
Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh kim khí
Địa chỉ:   Số 6 Nguyễn Trãi, Ngô Quyền, Hải Phòng
Điện thoại:  8431) 3826832 Fax: (8431)3836425
Email:   ptramesco@hn.vnn.vn
Website:   https://www.ptramesco.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.